Velkommen til Bergen historiske festival!

Møt opp!!

Leder i SKL, Ada Freng, med flere skal bidra med foredrag på denne festivalen:

HVA ER BORTE? HVA ER HJEMME?

Først Ada Freng om perspektiver på migrasjon
Hvordan mennesker som reiser fra sitt hjemland til andre land for arbeid og/eller utdanning kan bidra til samfunnsutvikling.

Julie Lelienhof: Om bergensfrisøren Orlando

Samba Njie og Momodou Jobarteh, Vestland Innvandrerråd. Om innvandrerrådets historie.

Marian Egale, Somalisk kvinneforening. Om foreningens historie.